1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

МОНИТОРИНГ НА ВИБРАЦИИ НА ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ


МОНИТОРИНГ НА ВИБРАЦИИ НА ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ
14.12.2018

СИСТЕМИ ЗА ОН-ЛАЙН МОНИТОРИНГ VIBRO HEALTH+

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Функционирането на голяма част от експлоатационното оборудване, чиято работа е свързана с въртене като турбини, генератори, двигатели, помпи, вентилатори, компресори и др., често е свързано с генерирането на нежелани вибрации. Те оказват негативно влияние и могат да доведат до бързо износване, откази и повреди.

Едно от решенията е постоянно следене на вибрациите 24 часа в денонощието / 7 дни в седмицата / 365 дни в годината и определяне състоянието на машините, с известяване при проблеми в лагерите, специфични проблеми по зъбни предавки, дебаланс, несъосност и стареене.

С използването на системи за диагностика VibroHealth+eco1.0 и VibroHealth+max1.3, лесно могат да се установят възникнали неизправности, които да бъдат своевременно отстранени. По този начин се предотвратява евентуално настъпване на по-големи аварии или спиране работата на оборудването.

 

Вибрационният анализ се използва като инструмент за определяне на състоянието на съоръженията и на конкретните причини за възникнали експлоатационни проблеми. Това ускорява провеждането на ремонтите и намалява разходите за поддръжка, като осигурява възможност ремонтните дейности да бъдат планирани.

 

ВЪЗМОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ

Турбини
Генератори
Електрически двигатели
Промишлени машини
Помпи – циркулационни, кондензни, питателни и маслени
Вентилатори за топъл въздух, димни и мелещи

 

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

Данни за измервания: VibroHealth+ eco1.0 – радиални вибрации / H и V, аксиални вибрации; VibroHealth+ max1.3 – радиални вибрации / H и V, аксиални вибрации, обороти, линейно изместване.
Данни за сигнализация – светлинна и/или звукова.
Данни за визуализация: VibroHealth+ eco1.0 – RMS / вибрационно състояние, исторически данни / прогнозиране на бъдещи откази; VibroHealth+ max1.3 – RMS / вибрационно състояние, FFT / спектрален анализ на вибрациите, ORBIT plot / /необичайни движения на вала в лагерите, де баланс, нарушаване на центровката, наличие на резонансни явления, исторически данни / прогнозиране на бъдещи откази.
Данни за системата за наблюдение – отворена инсталация / Data Center CERB или затворена инсталация / локален сървър CLIENT.
Пренос на данни от наблюдаваните обекти до DATA сървър – LAN или WiFi мрежа.
Позициониране на локален сървър и място за наблюдение за анализ на резултатите.