1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

Пролетна кампания "ЦЕРБ чисти"


Пролетна кампания
15.05.2018

Природата е за всички!

 

Месец април изобилстваше от кампании за опазване на околната среда. ЦЕРБ ЕАД се включи в 3 от тях:

  • инициативата "Капачки за бъдеще", чиято цел е да се осигурят възможно най-много кувьози за болниците у нас, събирайки капачки и предавайки ги за рециклиране. ЦЕРБ предаде над 40 кг. капачки;
  • кампания по залесяване;
  • кампания по рециклиране на пластмасовите отпадъци;

 

България, за която сме свикнали да мислим като за природен рай, разполага с по-малък процент горски площи от средното за Европейския съюз. Да, няма грешка: според общоевропейско проучване по програмата LUCAS средното покритие с гори на територията на Европейския съюз е 40%. Най-новите данни, изнесени от Изпълнителната агенция по околна среда, говорят за 34% лесистост у нас.

Истина е, че за последните 12 години нашите горски територии са нараснали с 2 процента, тоест тенденцията поне като площ е благоприятна. Но европейското сравнение показва, че силно развити и урбанизирани държави като Германия, Франция и Италия са предоставили на горските екосистеми същия дял от територията си, какъвто и пасторална България. Това от своя страна предполага критично отношение към внушенията, че българските гори са неизчерпаем ресурс, който пречи на икономическото ни развитие (Източник: http://epicenter.bg/article/archive/2327/11/0)

 

Във връзка с горното, ЦЕРБ за втора поредна година, залесява двора на дружеството.

 

На 21.04. дружеството организира кампания под мотото „ЦЕРБ чисти“. Бяха засадени над 1000 акации от служители – доброволци, както и техни приятели. Колегите се включиха в почистването на зелените площи, засаждането на цветя и фиданки.

 

Ежедневието ни гъмжи от пластмаса. През последните няколко десетилетия тя се е превърнала в неразделна част от почти всички предмети и материали заради своите характеристики (гъвкавост, дълготрайност и лекота), както и заради ниската си цена. Пластмасата е отражение и на все по-широкото разпространение на „културата на изхвърляне“, тъй като много от нея се използва именно за производството на огромно разнообразие от опаковки за еднократна употреба. Когато пластмасовите отпадъци не се управляват правилно или се изхвърлят безразборно, те замърсяват околната среда, като голяма част от тях завършват в океана чрез водните пътища. С постоянното повишаване на производството на пластмаса, нейното натрупване в океаните е проблем, който става все по-голям и по-голям. През изминалия половин век, най-вече през последните десетилетия, производството на пластмаса в световен мащаб се е увеличило неимоверно. Само между 2002-2013 г., то се е повишило със средно 50% от 204 млн. тона до 299 млн. тона. Очаква се тази стойност да продължи да расте и до 2020 година1 да достигне 500 млн. тона годишно - с 900% повече от нивото през 1980 г. (източник: „Замърсяването с пластмаси в Европа“ - Грийпийс).

 

Само от територията на ЦЕРБ бяха събрани над 4 тона отпадъци (изключваме металните), от които повече от 2 тона пластмаса, които вече са предадени.

 

Всеки може да е полезен!