1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

Измерване на вибрации, сила, налягане


Измерване на вибрации, сила, налягане
04.08.2017

ЦЕРБ предлага в България продуктите на PCB Piezotronics Inc., New York и ACCUMETRICS Inc., New York, които са част от MTS SYSTEMS CORPORATION, USA.

 

PCB Piezotronics, Inc. проектира и произвежда прецизни сензори за измерване на вибрации, акустика, сила, налягане, натоварване, ускорение, удар и въртящ момент, с приложение за наблюдение, контрол и изпитване.

Компанията е основана през 1967 г. като производител на кварцови пиезоелектрически сензори, акселерометри и свързаната с тях електроника за измерване на динамично налягане, сила и вибрация. Уникалната експертиза на компанията е внедряването на микроелектронни схеми на сигнала в рамките на тези сензори, за да ги направи по-лесни за използване и по-екологично съвместими. Тези ICP® сензори придобиват широка популярност и се превръщат в основата на успеха на компанията.

PCB Piezotronics, Inc. има 5 основни дивизии, всички от които предлагат целенасочено сензорни технологии.

IMI®Sensors е световен лидер в производството на индустриални акселерометри предназначени за следене  състоянието на машини и съоръжения и предвиждане необходимостта от тяхната поддръжка.

Индустриални сензори се използват за откриване на дисбаланс, недостатъци в лагерите и отклонения при измерване вибрациите на машините, като предоставят ранна диагноза на дефектите и по този начин се намалява времето за престой. Голямото продуктово разнообразие е създадено за директна връзка с оборудването за събиране на данни, включително онлайн системи и преносими устройства.

IMI®Sensors предлага пълна гама от пиезоелектрични акселерометри, сензори за налягане, сензори за скорост, 4-20 mA трансмитери за вибрации, превключватели, релета, кабели, дисплеи и аксесоари. Почти всички продукти се предлагат със сертификати за използване в опасни зони. Всички сензори се изработват в САЩ и са съобразени с общата политика за удовлетвореност на клиентите.

 

IMI®Sensors продукти се използват за следене състоянието на:

 • Термични, Водни и Вятърни турбини
 • Генератори
 • Двигатели
 • Наземни и потопяеми помпи
 • Машини за хартия и Конвейери
 • Охладителни кули и ОВК системи (отопление, вентилация и климатизация)
 • Предавателни кутии
 • Нефтени и Газови кладенци и тръбопроводи
 • Вибрационни сита и Захранващи линии
 • Бутални машини
 • Металообработващи машини
 • Стоманодобивна промишленост
 • Ротационни винтови компресори
 • Контролни уреди за ядрени мощности
 • Контейнери за транспортиране

 

IMI®Sensors предлага и безжични системи за мониторинг на вибрациите.

 

Accumetrics, Inc. проектира и сглобява цифрови теле метрични системи, които предават сензорни данни от въртящи се устройства с помощта на безжични технологии, при запазване целостта на данните, дори и в среда с високи нива на електромагнитни смущения.

 

Приложение:

 • Телеметрични системи за Космическа и Отбранителна индустрия
 • Телеметрични системи за Автомобилна индустрия
 • Телеметрични системи за Енергетика и Електропроизводство
 • Телеметрични системи за Морска индустрия