1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

» Ремонт на всички видове въртящи се електрически машини

» Производство на резервни части

» Индустриално почистване със сух лед

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

Индустриално почистване със сух лед


Струйното почистване със сух лед e непроводим, природосъобразен процес, даващ възможност оборудването да бъде почистено на място, без предварително охлаждане и демонтаж. В допълнение, времето на престой, необходимо за почистване, може да бъде редуцирано до 65%.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

• Турбини
• Генератори
• Двигатели
• Ротори
• Статори
• Трансформатори
• Прекъсвачи
• Разединители
• Изводи


ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:

• Намалява риска от фатални повреди
• Повишава индекса на поляризация
• Подобрява топлинното разсейване
• Намалява времето на престой за почистване с до 65 %
• Чистене на място без охлаждане и разглобяване
• Непроводимо
• Не е абразивно
• Природосъобразно


С течение на времето, вентилационните канали на статорния магнитопровод се замърсяват, а това ограничава въздушния поток, който преминава през магнитопровода и съответно намалява охлаждането му. Бластирането със сух лед напълно почиства, както вентилационните канали така и останалата част от магнитопровода.
Когато не е необходима подмяна на статорната намотка, но тя е силно замърсена, се препоръчва тя да бъде почистена тъй като наличието на замърсяване върху статорните намотки води до влошаване на изолационните качества на материалите.В повечето случаи се прилага почистване с различни видове химикали, които на първо място са много вредни за здравето на хората, работещи с тях и на второ място застрашават от повреда изолацията на статорната намотка. Почистването със сух лед на статорни намотки позволява много фино да бъдат премахнати замърсяванията в челните части на статорната намотка, без да има опасност от повреждането ѝ. Предимство е, че почистването може да се осъществява на място, без да е необходимо да се демонтира статора. След почистване на силно замърсена статорна намотка се гарантира повишаване на изолационното съпротивление.

 

За контакт:

Цех Въртящи се електрически машини

02/ 8105 455

Ремонт на всички видове въртящи се електрически машини  Индустриално почистване със сух лед

Ремонт на всички видове въртящи се електрически машини  Индустриално почистване със сух лед

Ремонт на всички видове въртящи се електрически машини  Индустриално почистване със сух лед