1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

» Трансформатори - Ремонт

» Продажба на реновирани силови трансформатори

» Продажба на нови трансформатори

» Стъпални регулатори

» Производство на нови трансформатори

» Производство на активни съпротивления и звезден център

» Регенерация на трансформаторно масло

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЧАСТИ ЗА ПОМПИ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

Ремонт на всякакви трансформатори (сухи авто-трансформатори, маслени, и реактори)


Трансформатори, типове трансформатори: Трансформатори transformatori

 • Силови трансформатори с мощност до 300 MVA и напрежения до 400 kV

 • Разпределителни трансформатори с мощност до 1600 kVA и напрежения до 35 kV

 • Aвтотрансформатори с напрежения до 400 kV

 • Специални трансформатори: реактори, Петерсенови бобини, заваръчни

 • Пещни трансформатори и шунтиращи реактори с мощност до 50 MVA

 • Измервателни маслени трансформатори: напреженови, токови, комбинирани с номинални напрежения до 220 kV

 

Трансформатори,transformer,силови трансформатори,ремонт на трансформатори,трансформатор,transformatori

силови Трансформатори

Трансформатори-Transformatori

Извършвани дейности

Ремонт на магнитопроводи

 • Проверка на изолационните системи и състоянието на заземяванията. При откриване на дефекти, отстраняване на същите

 • Проверка на притегателните възли и детайли и подмяна на повредените, ако има такива

 • Проверка на състоянието на пластините на магнитопровода и на изолациите между тях. При откриване на повредени пластини – почистване и изолиране на повредените участъци по специална технология с цел възстановяването на нормалното състояние на магнитопровода. При по-сериозни повреди, подмяна на пластини или цели пакети, след демонтиране на намотките и разшихтоване на магнитопровода или на части от него

 • Донатягане на притегателните системи на магнитопровода с усилия съгласно техническата документация на завода производител

 • Електрически и изолационни измервания за доказване годността на магнитопровода

Ремонт на намотки и производство на нови

Ремонтът на трансформатори може да бъде частичен (подмяна на секции, подложки, лайсни или отделни малки участъци от проводника), или цялостен, т.е.изработване на нови намотки. ЦЕРБ ЕАД разполага с необходимите за целта бобинажни машини и висококвалифициран персонал.

При извършване на основен ремонт, в зависимост от състоянието на трансформатора, ЦЕРБ ЕАД предлага и модернизиране на конструкцията, което може да включва изграждане на система за херметизирана защита на трансформаторното масло, монтиране на автоматични предпазни клапани срещу вътрешно свръх налягане, смяна на проходни изводи, монтиране на съвременни апарати за защита и управление и др.

Контролните диагностични измервания на трансформаторите се извършват от специалистите на изпитвателната станция, на базата на действащите български и международни стандарти. За целта ЦЕРБ ЕАД разполага с необходимите апарати и средства за измерване, в т.ч.и с лаборатория за изследване на трансформаторни масла.

 

Ревизия и ремонт на системата стъпален регулатор - моторно задвижване (регулатори на напрежения) - прочети повече тук

 

Технологично оборудване

 • Навивачни машини за изработване на бобини с дължина до 2 m и маса до 2,5 t

 • Щанци за изолационни детайли

 • Апарати за челно спояване на проводници

 • Машини за допълнително изолиране на проводник

 • Машини за огъване на цилиндри

 • Машини за рязане на пресшпан за яки

 • Машини за навиване на яки

 • Преса за лайсни

 • Мостови кранове с товароподемност 2,5, 15, 100 и 160 t

 • Вакуум сушилни с електрическо нагряване

 • Подвижна маслопреработваща система с вградени вакуумпомпи “Микафил”

 • Подвижна система за регенерация на маслото Globe Core

 

трансформатори,силови трансформатори