1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

» Трансформатори - Ремонт

» Продажба на реновирани силови трансформатори

» Продажба на нови трансформатори

» Стъпални регулатори

» Производство на нови трансформатори

» Производство на активни съпротивления и звезден център

» Регенерация на трансформаторно масло

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

Регенерация на трансформаторно масло


Ремонт на Трансформатори (сухи, маслени, авто-трансформатори и реактори)

Регенерацията е процес, при който се отстраняват или намаляват разтворимите и неразтворими полярни замърсявания в маслото чрез химично или физично обработване.

 

Регенериращият комплекс е конструиран така, че да подобри диелектричните свойства и химичния състав на трансформаторното масло. За всички машини е изключително важно да се поддържат характеристиките на маслото в границите на препоръчителните стандарти (БДС EN 60422), за да се предотврати разрушванането на целулозната изолация от продуктите на разграждане на маслото. Тъй като животът на трансформатора зависи от състоянието натечната изолация (трансформаторното масло), а то от своя страна оказва влияние на твърдата (целулозната изолация), регенерацията на маслото е изключително важна. Полярни замърсявания в трансформаторното масло се образуват вследствие разграждането (стареенето) на маслото и се състоят главно от киселини, алдехиди и пероксиди. Чрез регенерацията се постига намаляване на киселинността, полярните замърсявания, подобряване на диелектричните свойства, намаляване tgδ на маслото. След процеса на регенерация маслото отговаря на стандарт БДС EN 62701.

 

Регенерацията на маслото преминава в до 10 фази, докато характеристиките му достигнат стойностите на приетите стандарти. Предварително се взима проба от маслото, която се анализира, за да се определи броят фази, през които ще премине процесът на регенерация.

 

Основен принцип при регенерацията е маслото да премине през адсорбент (хума, зеолит, силикагел и т.н.). По време на този процес маслото претърпява „молекулно филтриране“ в микроскопичен адсорбент. Така продуктите от стареенето остават в него.

 

В резултат на всичко това имаме краен продукт, който отговаря на стандарт БДС EN 62701 за регенериране на трансформатори масла и заедно с Вас осъществяваме своя принос за опазването на околната среда.

 

Регенериращият комплекс е мобилен и може да работи както в заводски условия, така и на обект.

 

За контакт: 02/8105 470

Ремонт на Трансформатори (сухи, маслени, авто-трансформатори и реактори) Регенерация на трансформаторно масло