1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

» Системи за он-лайн мониторинг VIBRO HEALTH+

» Сензори PCB Piezotronics

» ЦЕРБ и EC SYSTEMS AMC

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

ЦЕРБ и EC SYSTEMS AMC


ОБЩ ПРОФИЛ НА КОМПАНИИТЕ


EC Systems и ЦЕРБ са експерти в проектирането и изпълнението на индустриални системи за наблюдение, диагностика, тестване и контрол. Решения на двете компании се използват в много страни в Европа и останалия свят, във всички ключови сектори на индустрията. Реализирани са редица различни проекти, като се започне от система за електрически превозни средства или електронен предпазител за ръчни гранатомети, през системи за крайно тестване на двигатели на стъкло чистачки, мониторинг на състоянието на вятърни турбини и бутални компресори, системи за дистанционно наблюдение на железопътни прелези и диагностика на автобуси, до цялостни системи за управление на електроцентрали. Използвайки вътрешни ресурси се подготвят планове за проекти, дизайн на електроника и механика, разработване на ниско ниво и високо ниво на софтуер и се формира окончателен монтаж и пускане в експлоатация. Портфолиото на двете компании включва готови продукти и специализирани услуги, включително постоянен дистанционен контрол на състоянието на машини. Ние сме уникални поради нашата независимост, референции и опит в прилагането на решения със специално предназначение. В обхвата на готовите, стандартни продукти основния фокус е мониторинг на състоянието и системи за диагностика на въртящи машини, които имат различни приложения, от вятърни турбини и печатни машини, през вентилатори за отработени газове в електроцентрали и дренажни помпи в мините, до бутални компресори за природен газ и компресори за синтетичен газ в химическите заводи.


Ние предлагаме:
• Системи за онлайн мониторинг на състоянието на ротационното оборудване, заедно с монтаж и въвеждане в експлоатация;
• Събиране на данни и модули за състояние на сигнала за специализирани измервания и офлайн анализи;
• Специализирани услуги: техническа оценка на състоянието на машините и постоянен мониторинг на състоянието от дистанция

 

 

Продуктов каталог

 

Каталог на услугите