1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

» Автомобилен транспорт

» Железопътен транспорт

» Такелажни услуги

ПРОИЗВОДСТВО НА ЧАСТИ ЗА ПОМПИ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

Такелажни услуги


Дейностите, свързани с преместване, товарене или разтоварване на силов трансформатор, с право могат да бъдат отнесени към категорията на изключително сложния такелаж. В зависимост от условията на работната площадка, ние ще изпълним работата с помощта на свои собствени ресурси под формата на специални машини и подемни съоръжения. Някои от предимствата на този метод са:

 ∙ Целесъобразност от икономическа гледна точка;

 ∙ Невъзможност за употреба на кранове в местата на работа;

 ∙ Ефективност, минимално време за изпълнение, мобилност на такелажното оборудване.

 

БЕЗОПАСНОСТ

При извършването на всеки проект/ дейност, приоритет на компанията е да се съблюдават правилата и разпоредбите за безопасност, така че преди допускане до работа в близост до електрически инсталации се извършва комплекс от мерки на техническо и организационно ниво, целящи да създадат безопасни условия на труд, както и да предотвратяватят произшествия по време на подемни/ такелажни операции. Високото ниво на техническата подготовка на експертите на дружеството гарантират максимална сигурност на всеки етап от операцията.

 

НАДЕЖДНОСТ

Без изключение, всички операции по преместването на трансформатори, както основни и спомагателни, се извършват в строго съответствие с изискванията на БДС (държавни стандарти) и правила за безопасност. Особено внимателно се проучват транспортни схеми и препоръките на производителя.

 

ОТГОВОРНОСТ

Зад оборудването, за което сте ни се доверили за монтаж, стоят милиони левове. При провеждане на дейности, ние застраховаме отговорността си. Ако размерът на стандартното застрахователно покритие не е достатъчно, ние се споразумяваме с клиента да застраховаме обекта на монтаж допълнително. Ние предлагаме пълна гаранция за качеството на работа.

Транспортна дейност, транспорт на тежки товари Такелажни услуги
Такелажни дейности

Транспортна дейност, транспорт на тежки товари Такелажни услуги
Такелажни дейности

Транспортна дейност, транспорт на тежки товари Такелажни услуги
Такелажни дейности

Транспортна дейност, транспорт на тежки товари Такелажни услуги
Такелажни дейности