1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

Производство на активни съпротивления за заземяване на неутрала и изкуствен звезден център


ЦЕРБ ЕАД произвежда активни съпротивления за заземяване на неутрала и устройства за изграждане на изкуствен звезден център.
Системите за заземяване през активно съпротивление се използват в разпределителната мрежа СН за ограничаване на тока, който минава през неутралата на трансформатор или генератор при повреда "фаза - замя".
ЦЕРБ ЕАД произвежда активни съпротивления  до 35 kV / 300 A, 10 секунди.
Активните съпротивления са конструирани, произведени и изпитани в съответствие с изискванията на стандарт IEEE 32.
Произвеждат се активни съпротивления и по спецификация на клиента.

 

Произвежданите в ЦЕРБ ЕАД активни съпротивления са собствена разработка, съобразена с действащите нормативни документи и конкретните изисквания на потребителите.

Използват се съвременни материали и конструкции, като:

  • съпротивителни елементи - Kanthal A1,D; Alkrothal;

  • изолационни материали - техническа керамика и стъклопласти;

  • носещи елементи -  профилна и листова черна и неръждаема стомана, със защитно покритие от подходящи за мястото на монтаж бои, с цвят по заявка на клиента;

  • окомплектовка -  проходни изводи, токови трансформатори, изводни кутии.

Производственият процес се организира съгласно изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.


Параметри на проектираните и изработени до момента активни съпротивления по заявка на нашите клиенти:

• 20 kV, 300 A,   40 Ω
•   6 kV,   60 A,   60 Ω
• 24 kV,   60 A, 200 Ω
По заявка на клиента се изработват и активни съпротивления с други характеристики.


Програма 
за окончателно изпитване на съпротивление заземително за неутрала,съгласно стандарт ANSI/IEEE 32
Измерване/Изпитване:

  1. Измерване на съпротивлението с постоянен ток

  2. Измерване на изолационното съпротивление спрямо корпус

  3. Изпитване на главната изолация с приложено от външен източник променливо напрежение 50 Hz, 60 s

  4. Изпитване на съпротивлението на загряване при протичане на номиналния краткотраен ток на термична устойчивост

Ремонт на Трансформатори (сухи, маслени, авто-трансформатори и реактори) Производство на активни съпротивления за заземяване на неутрала и изкуствен звезден център
Активни съпротивления за заземяване на неутралата

Ремонт на Трансформатори (сухи, маслени, авто-трансформатори и реактори) Производство на активни съпротивления за заземяване на неутрала и изкуствен звезден център
Активни съпротивления за заземяване на неутралата

Ремонт на Трансформатори (сухи, маслени, авто-трансформатори и реактори) Производство на активни съпротивления за заземяване на неутрала и изкуствен звезден център
Активни съпротивления за заземяване на неутралата

Ремонт на Трансформатори (сухи, маслени, авто-трансформатори и реактори) Производство на активни съпротивления за заземяване на неутрала и изкуствен звезден център
Активни съпротивления за заземяване на неутралата

Ремонт на Трансформатори (сухи, маслени, авто-трансформатори и реактори) Производство на активни съпротивления за заземяване на неутрала и изкуствен звезден център
Активни съпротивления за заземяване на неутралата

Ремонт на Трансформатори (сухи, маслени, авто-трансформатори и реактори) Производство на активни съпротивления за заземяване на неутрала и изкуствен звезден център
Активни съпротивления за заземяване на неутралата

Ремонт на Трансформатори (сухи, маслени, авто-трансформатори и реактори) Производство на активни съпротивления за заземяване на неутрала и изкуствен звезден център
Активни съпротивления за заземяване на неутралата

Ремонт на Трансформатори (сухи, маслени, авто-трансформатори и реактори) Производство на активни съпротивления за заземяване на неутрала и изкуствен звезден център
Активни съпротивления за заземяване на неутралата