1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЧАСТИ ЗА ПОМПИ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

» Стажантски програми

» Стипендиантски програми

» Полезно

Контакти


seo оптимизация

Стипендиантски програми


“ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД  

обявява стипендиантска програма 2017 г.

 

Новата стипендиантска програма е създадена в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на електроенергетиката. Програмата  е част от фирмената политика за привличане на млади специалисти, на които осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в професионалната реализация в следните направления:

 

Направление "Въртящи се електрически машини”

 

Направление „Трансформатори“

 

Високоволтова изпитателна лаборатория

 

За стипендиантската програма

Програмата цели да подпомогне финансово студенти. Освен финансова подкрепа, програмата предвижда и възможност за участие в различни проекти на “ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД, чрез които студентите ще могат да преобразуват знанията от университета в умения, чрез запознаване с реалното технологично оборудване, в работна атмосфера, по време на работния процес.

 

Отлично представилите се стипендианти ще имат възможност да станат част от екипа на  “ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД. След завършване на висшето си образование стипендиантите ще имат осигурено работно място по специалността във фирмата, гарантирано от двустранно подписан договор.

 

Размер на стипендията и начин на изплащане.

 1. За програма 2017 г. се отпускат 6 стипендии,  разпределени по специалности:
 • Електротехника – 2 броя стипендии;
 • Електроенергетика и електрообзавеждане – 4 броя стипендии.
 1. Всяка стипендия е в размер на 4 800 лв. за цялата година (400 лв. месечно от 1 януари до 31 декември 2017).
 2. Стипендията ще се изплаща всеки месец по банков път.

 

На най - успешните и мотивирани стипендианти през 2017 г. ще им бъде предложено удължаване на стипендиантската програма и за 2018 г.

 

Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите за стипендия:

 1. Кандидатите трябва да са студенти обучаващи се по специалностите „Електротехника“ и „Електроенергетика и електрообзавеждане“ към  Електротехнически факултет на Технически университет, град София.
 2. Програмата е отворена за студенти от II, III и IV курс ОКС “Бакалавър” и всички курсове за ОКС “Магистър”.
 3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за среден успех от предходната учебна година не по – малко от 4.00.

 

 

За кандидатстване по програмата:

 

 1. 1.      Подаване на документи

Кандидатурите трябва да се представят  чрез официалната форма за кандидатстване, която може да бъде свалена ТУК.

 • Формуляр за кандидатстване;
 • Автобиография;
 • Уверение за записан зимен семестър на учебната 2016/2017 г. с посочен в него среден успех от предходната учебна година или академична справка.

 

Кандидатурите трябва да се подадат до 14.12.2016 г. на имейл адрес HResources@cerb.bg или на адрес:  гр. София, ул. "Локомотив" 1, София 1220.

 

 1. 2.      Интервю

На този етап кандидатите за стипендия ще имат възможност да представят своята личност, характер, ценности и професионални интереси, както и да обосноват избора си на Направление за стипендиантска програма.

 

Интервюто ще е под формата на свободно събеседване, което ще се проведе през периода от 15.12.2016 г. до 28.12.2016 г.

 

 1. 3.      Класиране на кандидатите

Резултатите от класирането ще бъдат качени до 30.12.2016 г. на интернет  страницата на Технически  университет, гр. София и “ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД www.cerb.bg, в раздел Кариери.

 

Допълнителна информация

 

1. Обявата за конкурса съдържа краен срок за подаване на документи и дата за финално класиране на кандидатите. Обявата се публикува на страниците на Технически  университет, гр. София и “ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД www.cerb.bg, в раздел Кариери.

 

2. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за среден успех от предходната учебна година (виж по-горе), което се удостоверява документално.

3. Кандидатите подават необходимите документи. Документите се подават имейл адрес HResources@cerb.bg или на адрес:  гр. София, ул. "Локомотив" 1, София 1220.

4. Комисия на “ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД оценява и класира одобрените кандидати.

 

5. “ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА” ЕАД организира сключване на договори с кандидатите, въз основа на които започва регулярно изплащане на стипендиите.

 

6. В края на всеки учебен семестър стипендиантите представят удостоверение за успеха си, който не трябва да е по-нисък от много добър 4.00.