1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

» Хронология

» Политика по управление

» Информация

» Социална отговорност

» Сертификати

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

» Лаборатория за електрически изпитвания

» Диагностика на ел. машини, трансформатори и др.

» Импулсна система

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

Информация
От момента на своето създаване през 1948 година до сега ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА (ЦЕРБ) играе ключова роля в сектора на енергийните ремонти в България и на целия Балкански полуостров. Богатият опит и безценният човешки ресурс, в съчетание с желанието за непрекъснато развитие и модернизиране ни осигуряват водещо място в нашата сфера от 70 години.

 

Днес, на площ от 20 000 m2, в компанията работят над 150 квалифицирани инженери, техници и специалисти. Компанията има разрастваща се мрежа от сътрудници, доставчици и множество клиенти в повече от 10 държави. По-предприемчива от всякога, компанията ще продължава развитието си, като навлиза с увереност на нови пазари и сектори, очаквайки положителни резултати!

 

Ние сме единственото българско предприятие за поддръжка на основното оборудване в конвенционалната и неконвенционалната енергетика. Изпълняваме мащабни международни проекти в над 10 държави, сред които Гърция, Македония, Косово, Босна и Херцеговина.

 

През последните няколко години въведохме нови дейности и инсталирахме нови съоръжения, които са в крак с най-съвременните технологии.

  • Сред тях е услугата за отдалечен мониторинг на въртящи се машини чрез системата VibroHealth+, която е собствен продукт на компанията.
  • Собствен център за данни - първият в областта на енергийните ремонти.
  • Собствена стоманолеярна с капацитет 2500 кг. разтопена стомана.
  • Индустриално почистване със сух.

 

Успехите на ЦЕРБ се дължат на солидния бизнес модел, който сме изградили и следваме, а именно: високи стандарти и непрекъснато усъвършенстване, сътрудничество с клиентите и грижа за техните инвестиции, разумни цени, комуникация и мобилност. Нашата мисия е да превърнем своя опит и възможности в разрастване и полза за нашите клиенти.