1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40°C. b/ Minimum ambient temperature -5°C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 – Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 – Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. Важен аспект от поддръжката на един трансформатор е да се гарантира, че има ниско съдържание на влага. Новите сухи трансформатори имат съдържание на влага приблизително 0.3% до 0.7% в твърдата изолация. Традиционно, електроразпределителните дружества използват химически метод, чрез който съдържанието на влага в маслото се измерва използвайки Карл Фишер тритриране, и балансиращи криви за корелация на влагата в маслото към влагата в хартиената изолация. Този метод е лесен за изпълнение; въпреки това има недостатъци като например това, че трансформаторът трябва да бъде в равновесие, за да се получат точни резултати. Важно е да могат да се разбере, че балансиращите криви, използвани за корелация на влагата в маслото към влагата в хартиената изолация може да се използва само за нови трансформатори, не използвани. Делмарва Пауър, подразделение на Пепко Холдинг плс., която снабдява повече от 501 000 потребители в Деуауеър и полуостров Делмарва в Съединените щати, наскоро инвестира в DIRANA. DIRANA е произведен от OMICRON електроникс, измерва съдържанието на влага в хартиената изолация на трансформатора, чрез измерване на реакцията на твърдите диелектрици от честотата (DFR). DFR е уникална характеристика на изолационната система. Увеличаването на съдържанието на влага в изолацията, променя диелектричния модел и, следователно променя диелектричния отговор. Чрез измерване на реакцията на диелектрика с апарат с голям честотен диапазон, съдържанието на влага може да бъде оценено и да се диагностицира правилно състоянието на изолацията. Съдържание на влага. Влагата причинява три опасни ефекта в трансформаторите:a/Разграждане на хартията и ускоряване на стареенето на информацията.b/Намалява диелектричната якост на маслото и хартията.c/Понижено бълбукане (което намалява диелектрична якост и осигурява развитие на частични разряди. Първият ефект може да съкрати експлоатационния срок на трнасформатора значително. Останалите два ефекта могат да предизвикат преждевременни аварии на иначе здрав трансформатор. Водата в трансформаторите идва от четири източника: остатъчна вода; вода от стареене на целулозата; вода от процепи и пукнатини или влезнала по време на ремонт; и вода от връзката с околната среда. Затова дори и при случай на недишащ трансформатор, влагата може да достигне критични нива.Резултати от тестовете: DFR тестовете се изпълняват като традиционен типов тест от намотка високо напрежение към намотка ниско напрежение за двунамотъчни трансформатори. Използва се CHL изолация за анализ, като изолацията на вътрешната намотка съдържа повече целулозен материал, и влагата предимно се намира в хартията не в маслото. DFR тестовете и свръзванията са подобни на използваните при традиционните изпитвания с честота 50/60 Hz за фактора на мощността. Разликата е, че при DFR се използва изпитно напрежение с максимална амплитуда 200 V и честота от 0.1 mHz до 1 kHz. Едновременно с това могат да се извършват други тестове, като измерване капацитет на намотка ниско напрежение и на намотка високо напрежение, което обаче би повлияло на измерването и би внесло смущения. Dilmarva използва DIRANA като част от програмата за проверка на състоянието на трансформаторите. Компанията наскоро използва тази технология за оценка на състоянието на МакГроу-Едисон трансформатор. Произведен през 1969, този трансформатор е с номинална мощност 12 MVA. Delmarva е направила 10 kV, 60 Hz измерване на фактора на мощността на трансформатора, и фактора на мощността за капацитета на изолацията между намотки високо и ниско напрежение се е повишил до 0.84%. При следващо измерване, компанията извършила DFR измерване на капацитета на изолацията ниско високо напрежение, за да установи дали повишеният фактор на мощността има връзка с влагата. DFR тестът показал, че в трансформатора има наличие на влага 3.7% в твърдата изолация. Тестът потвърдил, че повишеният фактор на мощността е в следствие на високото съдържание на влага в хартиената изолация на трансформатора. Документирано е, че трансформатор с повече от 3% съдържание на влага има значително понижаване на пробивното напрежение и междунавивковата изолация е значително отслабнала. Това значително увеличава риска от аварии. Базирайки се на DFR тестът, Delmarva решава да изсуши трансформатора, използвайки вакуумен процес за премахване на влагата от хартиената изолация. Високото съдържание на влага също така значително намалява експлоатациянния срок на трансформатора. Целулозата заема основна част от изолационната система на трансформатора. Водата, заедно с високата температура, ускорява процеса на стареене на хартията чрез химичен процес наречен електролиза, по време на който връзките между глюкозните пръстени се разрушават, и следователно се намалява механичната здравина на хартията и намалява очакваният експлоатационен срок на трансформатора. Трансформатора с 1% влага и работна температура 70°С има очакван експлоатационен срок от 100 години. Същият трансформатор с работна температура 70°С, но съдържание на влага 4% има живот 10 години. Което показва, че влагата значително намалява очакванията за работен живот на трансформатора.Продължавайки напред: DFR е технология от последно поколение за установяване наличието на влага в хартиената изолация на трансформаторите. За разлика от стандартните тестове за измерване на влагата в маслото или насищането с влага, DFR не изисква трансформаторът да бъде в равновесно състояние. Delmarva използва DFR за да установява дали изолацията на трансформаторите е в достатъчно сухо състояние. Това превантивно действие предпазва от последващи непланирани отпадания на трансформатор от мрежата. Също така се избягват скъпи разходи за замяна на аварирали трансформатори вследствие на виското съдържание на влага. От Delmarva се надяват да използват този тест и в бъдеще, като тест за одобрение на нови трансформатори.

CERB, Dimitar Beleliev, transformer, motor, generator, maintenance, diagnostics, monitoring, vibrations, balancing, repair, coils, bars, windings, HV tests, power

Home

About Us

News

TRANSFORMERS

ELECTRICAL ROTATING MACHINES

ELECTRICAL TESTS LABORATORY

VIBRATION ANALYSIS AND BALANCING

TRANSPORT ACTIVITY

Catalog

Careers

Contacts


seo оптимизация

Welcome,

 

CENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA EAD was established in 1948 and for 65 years of existance has gained the reputation of reliable supplier of repair services to the power facilities within Bulgaria and abroad. Diagnostics, testing, repair services and maintenance are carried out on site or at the premises of CERB EAD.Latest News:

Bulgarian service provider extends transformer testing facility 17-07-2017

Bulgarian service provider extends transformer testing facility

Bulgarian service provider extends transformer testing facility link

В» full news

BulgariaВґs CERB completes repairs at Greek HPP Kremasta 22-05-2017

BulgariaВґs CERB completes repairs at Greek HPP Kremasta

Bulgaria´s CERB completes repairs at Greek HPP Kremasta See more

В» full news

ENERGY FORUM 2017 16-05-2017

ENERGY FORUM 2017

TEST technics AND DIAGNOSIS OF TRANSFORMERS AND rotaiting ELECTRICAL MACHINES eng. Dimitar Beleliev; eng. Ivan Zhelyazkov; eng.

В» full news

 CERB EAD sells new 3-phases, oil power transformer TM 1000/6 / 0,4 kVA 20-06-2016

CERB EAD sells new 3-phases, oil power transformer TM 1000/6 / 0,4 kVA

Test protocol   Passport   For more information and details: dipl. eng. Mihail Atanasov Tel. number: +359 2 8105 439 Mobile: + 359

В» full news

Repair of rotating electrical machines 27-04-2016

Repair of rotating electrical machines

CERB EAD performs diagnostics, partial repair or overhaul of the core and windings of stators and

В» full news

Transport service via truck with crane 23-03-2016

Transport service via truck with crane

Model Actros, Mercedes brand, load of 12 tons and built-in crane with a lifting capacity of

В» full news

INTERVIEW - Bulgarian power equipment repair co CERB sees 2015 turnover up 30% 10-12-2015

INTERVIEW - Bulgarian power equipment repair co CERB sees 2015 turnover up 30%

SOFIA (Bulgaria), December 9 (SeeNews) - Bulgarian engineering company Centralna Energoremontna Baza, CERB, a provider of

В» full news

We in the international medias 23-06-2015

We in the international medias

Link   The Bulgarian company CENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA (CERB) is renovating the largest Hydro Power Plant in Albania

В» full news